Het is maar een Spel

– Door Channie Centara Cha –

Er zijn altijd specifieke zielen geweest die er voor gekozen hebben om in de Blauwe creatie te komen met speciale redenen. Als ze daar zijn proberen ze de specifieke energieën of iets anders wat ze in zich dragen of op een unieke manier bezitten in de Blauwe creatie te vinden of er mee in contact te komen. Zij zijn er om anderen grote waarheden te helpen begrijpen en in te zien. Bijvoorbeeld de Fundamentele Waarheid en Heilige Principes die leiden tot verlichting. Maar je moet weten dat alles veel groter en veel ouder is dan dat. Alles begon zoveel eerder en in het Hiernamaals en er bestaat een groter Hiernamaals.

Stel je voor dat we naar het grotere plaatje van Alles wat Is willen kijken. Op het zelfde moment leven we op Moeder Aarde en misschien leven we ook in compleet andere werelden. Tegelijkertijd zijn al deze werelden, dimensies, gebieden en lagen van bestaan deel van de Blauwe creatie. Alles in deze creatie, net als alles in al de andere kleur creaties die op andere plekken bestaan, is op weg naar een hoger niveau. Dit alles gebeurt overal tegelijk, maar wel op verschillende manieren en met verschillende processen afhankelijk van waar het gebeurt. Zie het als een groot Computerspel, niet een simpel Computerspel maar het meest geavanceerde en verfijnde spel dat ooit gemaakt is. Als we in staat zijn om alle veranderingen die gaande zijn in alle creaties tegelijk te overzien, zie deze dan als aparte gebeurtenissen in het werkelijke Computerspel.
Op het moment dat jij zelf een Spirituele Evolutie of een ander spiritueel proces in jouw ontwikkeling ervaart, bijvoorbeeld het ontwaken van het inzicht en de waarheid over jezelf en over wie jij werkelijk bent, dan is dit maar een klein deel in het geheel van het grote Computerspel.
Op het moment dat je op spiritueel niveau dingen gaat inzien van een hoger niveau, zul je delen van het Computerspel helderder en makkelijker waarnemen en het begrip daarvan en van het feit dat je in een spiritueel computerspel leeft zal naar je toe komen. Als dit gebeurt zal het leven hier op Aarde een totaal andere betekenis voor je krijgen. Als je je realiseert dat het programma van Alles in de achtergrond is en dat iemand het heeft gecreëerd, een soort programmeur, een Spel Leider (Game Master), dan zul je in staat zijn het Computerspel op een geheel andere wijze te spelen. Als je dan ook begrijpt en inziet dat dat het begin van alles is en dat het Computerspel als maar door gaat totdat het volledig uit gespeeld is, zul je het Spel in de vingers krijgen. Dit alles zal er voor zorgen dat je in de toekomst de dingen op een andere manier zult gaan zien en begrijpen. Mocht je, tegen alle verwachtingen in, die gene die het Computerspel gemaakt heeft, de Spel Leider, kennen dan kun je natuurlijk vragen naar de regels en andere zaken in het Spel verloop. Ook dan zal het spelen van het Spel makkelijker worden. Je begrijpt ineens veel meer als je de regels kent. Maar al weet je niet wie de Spel Leider is dan nog kun je contact maken en de Spel Leider om advies vragen. De manier om tot begrip te komen is door te accepteren dat Alles een Spel is en dat Alles wat gebeurt deel uitmaakt van het Spel. Acceptatie is het belangrijkste deel om in staat te zijn om door te gaan naar een hoger niveau in het Spel.

Het is erg belangrijk om te weten dat het Spel al eerder is gespeeld. Ook kan gezegd worden dat het Spel nog niet eerder voltooid is met alle delen van de Heilige Structuur (Holy Structure), maar alleen met bepaalde delen van de Heelheid (Wholeness). Het Spel is eerder op verschillende manieren geëindigd maar altijd met een “GAME OVER” als een resultaat in plaats van met het woord “Gewonnen”. En jij bent elke keer in het Spel geweest en elke keer heb je gekozen waar je wilde zijn, in welke werelden en op welk niveau je het Spel wilde beginnen en tot waar je wilde gaan. Telkens koos je voor “Tot het Einde” zelfs al zou het niet uitkomen op het punt waarop jij en alle anderen hadden gehoopt.
Je bent nooit vergeten in het Spel. Niemand wordt ooit vergeten in het Spel. Want je hebt een blauwdruk (imprint) van al de verschillende niveaus waarin je eerder gespeeld hebt. Niemand wordt ooit vergeten of is onbelangrijk in dit Computerspel. In elke cyclus, versie of editie van het Computerspel heb je een reden om te zijn of een energie die je bij je draagt. Dit is altijd zichtbaar en wordt getoond of naar voren gebracht door speciale delen van de Heilige Structuur. Dus waarom is alles zo? Waarom is de heelheid op deze manier gestructureerd? Het duurt miljarden en miljarden jaren om elke versie of editie van het Computerspel te spelen. En het lijkt wel alsof elke versie van het Computerspel beter wordt. Elke keer kom je een beetje dichter bij de ontknoping, de laatste voltooiing, het volledig perfecte einde van het Spel. In plaats van dat je leest “GAME OVER” en dat je halverwege moet stoppen met het Spel.

Wat er gebeurt als een planeet of een universum en een creatie door een Spirituele Evolutie gaan is dat ze zichzelf verheffen naar een hoger niveau, een enorm grote stap. Maar dat betekent niet automatisch dat ze het hele Spel tot aan het eind spelen. Ze hebben slechts één van vele stappen voorwaarts gezet. Als alles het Spel tot aan de finish mee wil spelen, zullen alle creaties zichzelf moeten verheffen tot hun absoluut hoogste niveau op het zelfde moment. Het is niet altijd zo dat, dat in één spelronde lukt. Het gebeurt vaak dat niet iedereen de tijd heeft om het Spel van begin tot eind te spelen, dus in sommige Creaties van het Al zijn een aantal zaken veranderd, zodat het voor de spelers wat natuurlijker en makkelijker is om te zien wat er aan de hand is. Dit is gedaan zodat de spelers leren hoe ze het Spel kunnen winnen, opdat we het Spel tot het eind zullen spelen.
Dit duurt nu al miljarden en miljarden jaren voort en nog steeds is er geen perfect einde van het Computerspel behaald. Als het Spel tot aan het einde gespeeld is, dan zullen er mogelijkheden geboden worden aan een klein aantal anderen om de rollen en niveau van Spel Leider te vervullen. Dit zodat zij de mogelijkheid krijgen om een totaal nieuw Computerspel te creëren om zich heen. In de achtergrond zal er echter altijd een geheime Spel Leider, een aantal voor de hand liggende speelstukken en niveau zijn, welke in elke editie van het Spel aanwezig moeten zijn. Anders zou de Heilige Structuur uit elkaar vallen. Je zou dus kunnen zeggen dat X in de Heilige Structuur geboorte geeft aan nieuwe X-en, opdat zij hetzelfde kunnen doen. Deze keer wordt het Spel echter iets anders gespeeld. De Spel Leider wil het Spel in de juiste richting leiden en zo het Spel uitspelen op een wijze dat het wat makkelijker wordt voor iedereen. En omdat het Spel nog nooit eerder zo soepeltjes en makkelijk gespeeld is als gewenst, is de Spel Leider deze keer zelf in het Computerspel gekomen. De Spel Leider heeft een aantal nieuwe regels in het Spel gebracht om het wat makkelijker te maken. En om mensen te stimuleren om te groeien, een deel uit te maken van. en hun eigen Spirituele Evolutie te creëren. Want er zijn manieren om mensen te helpen, zodat ze begrijpen hoe ze mee kunnen helpen zonder dat je alles hoeft uit te leggen. Deze keer heeft de Spel Leider sommigen de Heilige Structuur van Genezijde laten voelen, zodat zij op hun beurt weer het begrip kunnen verspreiden en delen met anderen. Want het begrip van de Heilige Structuur, Gene zijde en X is één van de belangrijkste stappen die leiden tot volledige verlichting.

Misschien ligt jouw rol in het belangrijke werk van manifesteren en leven met de veranderingen die plaatsvinden in het Computerspel. Je moet één ding weten, je bent nodig en het Spel is afhankelijk van jou, een actieve speler in het Spel. Jij moet in het Computerspel aanwezig zijn, zodat we met zijn allen kunnen samen werken als één geheel. Wij moeten er zijn in de rol die wij vervullen in deze versie van dit krachtige Spel, werkend naar een hoopvolle voltooiing. Er zijn vele wegen die leiden tot een voltooiing van deze cyclus en versie. Ze leiden allemaal naar een ontknoping van het Computerspel, een laatste voltooiing en compleet perfect einde van het Spel. Als je meer wilt begrijpen en dieper het Computerspel in wilt gaan is er een specifiek gevoel. Als je ver genoeg gaat in een diep gevoel van acceptatie van het Computerspel en als je kunt mee gaan in het idee dat het Spel daadwerkelijk bestaat zul je jezelf meer open stellen. Op een andere manier zul je meer open zijn voor meer dingen in vele richtingen en op vele gebieden van je leven, in het bijzonder je Spirituele leven. De diepe acceptatie van het Spel als een Computerspel is echter een metafoor. Het is de onderliggende betekenis van het woord Spel dat ik naar voren wil brengen. In het Computerspel zijn een klein aantal mensen uitgekozen voor speciale taken, met name omdat ze specifieke posities hebben in het Spel. Hun taak is om, met bescheidenheid / nederigheid, anderen en Alles te helpen zichzelf te vervolmaken tot zijn hoogste Vibratie. Deze mensen weten van X en de energieën van X. Het begrip en de acceptatie van de energieën van X, als iets dat is en waaruit alles begonnen is, is alleen een enkele keer nodig als één gedachte. Een waarheid die een sleutel wordt.
Deze acceptatie is meer een gevoel, dan een mentale manier van herkenning of begrip van de energie vanuit een puur wetenschappelijk of technisch gezichtspunt. Deze acceptatie en het bijbehorende gevoel zijn meer dan een gewoon gevoel. Het moet een diep gevoel van acceptatie zijn en niet slechts een gedachte waar je af en toe aan denkt. Het moet een gevoel zijn met een speciale diepte, een bereidheid om met liefde de feiten van “hoe de dingen werkelijk zijn” te ontdekken. Om het oude op te geven en het nieuwe te accepteren. Om je over te geven aan deze gedachte, met een licht gevoel van verering op de achtergrond. Als je jezelf wilt ontwikkelen dan is het, op een bepaalde manier, belangrijk om na te denken over hoe alles wat je hebt ervaren in je leven een deel is van het Computerspel en de verschillende niveaus hiervan. Dit Computerspel wordt al heel lang gespeeld, veel langer dan één van jullie complete levens cyclus van geboorte tot dood zoals bijvoorbeeld dat van een mens. Zelfs als je dood ging, kwam je terug in een specifieke Spelronde en dat heeft zich al onnoemelijk vaak voorgedaan. En op het zelfde moment dat je dat doet kun je ook parallelle levens leiden op andere planeten, in andere dimensies of werelden.
De Spel leider en het Computerspel zelf hebben de wens dat het Spel en al zijn verschillende niveaus eindelijk de eindstreep behalen op het zelfde moment en op deze wijze het Spel uitspelen met het juiste gevoel. Dit is nog nooit eerder gebeurd, dus ons werk nu is extra belangrijk.

Dus dit was een beetje over het Computerspel. Er is, zoals gezegd, veel meer dat voor jou kan open gaan als je er voor kiest om iets meer over dit onderwerp na te denken. Begin dus met het leven als een soort Computerspel te zien. Het Spel is eerder gespeeld, zoals gezegd, wel vaker dan eens. Maar nog nooit is het tot een succesvol einde gekomen. De Spel Leider en het Spel proberen alles in het Spel, inclusief jou, zijn specifieke rol te laten spelen, opdat ieder de juiste weg vindt en alle trofeeën en punten behaalt en alle niveaus doorloopt en zo het Spel te voltooien met het juiste en perfecte einde. Het is jouw beurt om hier te zijn en nu het Spel op de beste manier ten einde te spelen. Nu is de Spel Leider in het spel om te helpen. Dus zoek contact, reik uit met een gedachte en vraag om advies voor het grootse Spel van je leven. Nu neemt het Spel een andere wending dan voorheen, voor iedereen ziet alles er goed uit. Ook al voelt het een beetje vreemd maar wanneer je deze gedachte tot je neemt, zul je niet alleen jezelf maar ook anderen helpen te openen naar een nieuw en hoger niveau van het Spel. Begin op een bewustere manier je gewaar te worden van al je spirituele stappen terwijl je je ontwikkelt naar nog hogere niveaus tegelijk met de Spirituele Evolutie van deze planeet. Zie je spirituele stappen en nieuwe niveaus als delen van het Spel. Hoe meer je naar je eigen spirituele levenservaringen kijkt en een “Aha” en “Aha, Ik heb het!” gevoel krijgt, hoe meer je je ontwikkelt. Leef je eigen leven met de wens om anderen te helpen hun Hoogste Vibratie te bereiken. Dan zal jij zelf soepel door het Spel gaan met meer kennis, geluk en begrip. En je zult geapprecieerd worden door alle deelnemers van het Spel, niveaus van het Spel en van de Heilige Structuur.
Het is maar een Computerspel, maar jij zelf bent verantwoordelijk voor hoe jij het Spel wilt spelen. Mijn suggestie is om het Spel te spelen met bewondering en passie, wees wijs en liefdevol en heb geduld. Heb een open bereidheid om te leren en probeer dan je fouten te herinneren zodat je er ook van kunt leren.

Op een dag zal de Zon oprijzen boven de Waarheid, dan zal het laatste stukje van de puzzel op zijn plek vallen en de puzzel zal compleet zijn met alle stukjes op de juiste plek. Alleen dan is het Spel gespeeld tot zijn eind en een nieuwe Spel Leider kan aangewezen worden en de nieuwe rollen kunnen vervuld worden op het Scheppende meesterlijke toneel van de verrassing. Op een dag zal de Zon oprijzen boven de Waarheid.

Reacties zijn gesloten.