Brief voor ouders die geïnteresseerd zijn in White Time Healing voor kinderen

Ook kinderen kunnen leren Healing te geven. Zij zijn heel goed in het dragen van helende kennis en kunnen zodoende zelf met de Helende Kracht werken.
De White Time Healing voor kinderen kan ondersteunend werken voor kinderen met leer en gedragsproblemen.
Er bestaat baby-, kinder- en tienerhealing binnen de Universal White Time Healing.
De cursus White Time Healing voor kinderen kan worden gegeven aan kinderen van ongeveer 7 tot 12 jaar.
Kinderen van 0 tot 7 jaar ontvangen alleen de inwijding, zonder cursus.

universal, white time, healing, kinderen, cursus, leraarInwijding

Een leraar in Universal White Time Healing voor Kinderen kan niet alleen kinderen, maar ook hele jonge zuigelingen initiëren. Wanneer deze inwijding aan baby’s wordt gegeven, vormt de White Time energie een bescherming voor hen in deze soms zo harde en pijnlijke wereld. De inwijding beschermt het kind tegen de negatieve effecten van de inentingen en tegen laagfrequente energieën van buitenaf.
Later in het leven kan het kind zelf beslissen of het de helende kracht wil gebruiken of niet.
Een ingewijd kind met een open kanaal heeft een zeer goede bescherming.
Natuurlijk blijft het kind wel de levenslessen ontvangen en leert het uit zijn ervaringen.

De kracht en het kind

Kinderen zijn gevoelig en reageren daarom snel op healing, zowel bij het zelf geven, als bij het ontvangen van de Helende Energie. Laat uw kind de healing waarmee het werkt ervaren in een kalme en vredige omgeving. Stel geen eisen en dwing het tot niets.
Sommige kinderen houden van healing en vinden het fijn om healing te geven. Andere kinderen zijn een beetje terughoudender of ronduit verlegen.
Laat uw kind daarom aangeven wat het wil. Laat het met deze Liefdevolle Kracht spelen, zoals het zelf verkiest. Deze Liefdevolle Kracht is sterk, en kan het kind nooit schade berokkenen. De Kracht “Weet”dat op dat moment een kind het instrument vormt en past zichzelf aan dit feit aan. White Time is als een aangename streling, als een zacht lentebriesje gevuld met gouden zonnestralen.
De White time kan er voor een kind uitzien als een prachtige regenboog, alle kleuren om mee te spelen. Het kan ook worden ervaren als een krachtig wit licht achter gesloten oogleden. Het sluit perfect aan bij de ontwikkeling van het kind.

Wat leert het kind

Kinderen leren om met een openingswoord of openingsplaatje hun Kanaal te openen voor behandeling via handoplegging of healing op afstand. Daarna kunnen kinderen healing geven, zo lang als ze dit zelf willen. Er staat geen specifieke tijd voor. Het weer sluiten van de heelkracht is wel belangrijk, maar als het kind dit zou vergeten zal het kanaal zich uiteindelijk vanzelf sluiten.
Een behandeling op afstand gebeurt een beetje anders dan een contactbehandeling door handoplegging. Het kind gebruikt twee symbolen, wanneer het de healing op afstand doet. Een van deze symbolen wordt uitsluitend en alleen gebruikt door kinderen tussen de zeven en twaalf jaar oud. Vanaf dertien jaar kan een kind de White Time Healing inwijding voor volwassenen ontvangen. Hierna kan het kind het cursusmateriaal voor White Time Healing level I ontvangen en doorlezen.
Ook kinderen tussen 0 en 7 jaar oud kunnen gebruik maken van het speciale kinderteken voor healing op afstand. Het hangt een beetje af van de ontwikkeling van het kind of het ook daadwerkelijk in staat is, te begrijpen hoe de healing werkt.
Het kind zal ook de Golden Movement leren en daarmee de mogelijkheid krijgen om met deze speciale energieën te werken. Baby’s kijken vaak erg gefascineerd naar de Golden Movement energieën. Maak eerst een energiebol, trek dan de energiebol wat uit elkaar en speel met de energieën voor de baby, die waarschijnlijk van blijdschap zal schateren van het lachen. Peuters tot rond 2 jaar oud reageren doorgaans ook, daar zij nog steeds in staat zijn aura’s te zien. Die gave bezitten ze om hun ouders te kunnen onderscheiden van andere mensen. Wanneer een kind jongere broertjes of zusjes heeft, dan kan hij/zij een beetje met de energie van de Golden Movement voor hen spelen. Dit verstevigt de onderlinge band tussen de kinderen.

Wat kan de White Time Healing doen voor het kind?

  • Nadat het kind kan verbonden is met de White Time Energie kan het op een positieve manier werken met die Energie.
  • De White Time Energie kan hij/zij gebruiken voor zichzelf, voor anderen (mits met toestemming) en voor dieren, planten of situaties.
  • Het kind kan de White Time Energie sturen naar een situatie waarin het ruzie heeft met anderen, bv. kinderen, waardoor alle betrokken kinderen zich veiliger zullen voelen.
  • Het kind kan de White Time Energie sturen naar huidige en toekomstige situaties waarin het zich niet prettig voelt, zoals o.a. bij de tandarts, bij de dokter, bij het maken van een proefwerk of bij een wedstrijd.
  • Als het kind geraakt wordt door beelden van televisie, computer of krant, denk aan natuurrampen, ongelukken etc. kan het daadwerkelijk helpen door White Time Energie te sturen naar de situatie. Hierdoor kan het kind het vervelende gevoel beter omzetten in een positieve gedachte.
  • Het kind kan White Time Energie sturen naar de telefoon, computer en televisie om de straling positief te beïnvloeden.
  • Het kind kan het Esé teken gebruiken, wat Onvoorwaardelijke Liefde betekent.
  • De Golden Movement I is een onderdeel van White Time Healing voor kinderen. De Golden Movement is een beweging waardoor een energie ontvangen wordt vanuit de eerste creatiekracht. Deze Helende Energie kan als extra energie worden gebruikt, samen met de White Time Energie of los hiervan, om bijvoorbeeld de aura, stenen of een ruimte te reinigen. Het kind mag deze beweging aan iedereen leren, bv. aan vriendjes en vriendinnetjes.
  • De initiatie zal de hersenhelften van het kind en het lichaam meer in balans brengen.
  • Het lesmateriaal is alleen voor het kind zelf en mag dus niet worden gedeeld met anderen.Het is raadzaam als 1 van de ouders al een cursus White Time heeft gedaan.

Bij alle behandelingen blijft de energie langer in het lichaam als je “sluit”aanbrengt onder de voeten. Een kind hoeft dit echter niet te doen. Het afsluiten van de behandeling, waarbij men bedankt, de armen voor de borst kruist en driemaal de woorden “bedankt voor deze healing” zegt, hoeft een kind ook niet te doen. Hun heelkracht is wat eenvoudiger, maar daarmee niet minder krachtig!
White Time voor kinderen is een wondermooie kracht en speciaal ontwikkeld voor kinderen waarmee je kind mag gaan werken. Een werktuig dat speciaal ontwikkeld is om hen te begeleiden tot wie ze werkelijk zijn in hart en ziel!

Met een warme knuffel en heel veel geluk voor u en uw kind en diens healing!
Channie West

Reacties zijn gesloten.