De Golden Knights

Door Channie Centara

Eens, nog voordat er golven waren op de Zee van Creatie, de Zee van Mogelijkheden, waren er drie druppels die de Wil hadden om te worden…
Op een dag kwamen ze elkaar tegen boven de oppervlakte van de Zee. Toen zij zich vermengden in één, was er goud in de lucht boven de Zee. Deze Zee van Creatie was toen stil en niets bestond.

White Time De drie druppels

Alles wat nu bestaat was nog niet gecreëerd. Alles was vredig en rustig. De tevoorschijn gekomen druppels zeiden tegen zichzelf, “iets zal hiervan komen” en jaren passeerden, duizend en duizend keer tienduizend jaren gingen voorbij, waarop het moment kwam dat deze Zee niet meer rustig was. Uit het Niets kwam Iets en Iets werd Alles voor Iedereen en voor Altijd. Uit dit Alles… begon vorm te krijgen en de Creatie begon. Goden en Godinnen werden gecreëerd door het Hoogste van het Hoogste vanuit de hoogste koppen van de golven van de Zee. Alles begon met zeven kleuren en deze werden omgevormd naar tienduizend en één. Iedere God, Godin, en Meester nam zijn of haar kleur. Zij volgden hierbij altijd het Hoogste van het Hoogste.
De Golden Knights zijn gecreëerd voor de creatie zelf. Zij dragen de originele kracht in zijn hoogste vorm als de kern van alles dat is. De drie druppels die de Golden Knights hebben gecreëerd zijn erg verschillend van elkaar, maar vanuit één Wil vertegenwoordigt elke druppel één kleur. Eén druppel was goud, één zilver en één parelmoer. Elke creatie heeft zijn eigen kleur en vorm, maar zij zien de Golden Knights niet, omdat zij bestaan zonder voor hun te bestaan. In elke Creatie hebben de Golden Knights hun vertegenwoordigers. Zij staan voor waarheid en rechtvaardigheid in alle Scheppingskleuren. Ze worden niet beïnvloed door tijd, ruimte of door de wetten van het bestaan. Zij zijn het Leven voor het Leven, zij zijn de tijd voor de tijd. Zij zijn de gedachte nog voordat de gedachte gevormd werd. Zij staan voor al het goede…… nog voor, het leven en dood en de dood van het leven, waren gecreëerd. Zij spraken nog voordat de zielen hun lied zongen. Zij zijn zowel de vragen als de antwoorden.

White Time Golden Knights

Wij rusten vredig wanneer zij waken over de hemel gekleed in een jas van Sterren. Zij leven in ons, in het gevoel van harmonie en vrede. Zij zijn overal en hun bedoeling is niet gezien of gevierd te worden. Zij willen dat we begrijpen en inzien wat grootser is dan alle kleuren die we gekozen hebben om te zien, omdat we kunnen kiezen wat we willen zien.
We zullen nooit de vorm (gedaante, gedrag) van de Golden Knights begrijpen. We zullen nooit hun doelen en wegen in de tijd kunnen begrijpen. Maar als we ze zien weten we dat we op de juiste weg zijn in het universum. Zoals wij opkijken naar de Engelen “de machtigen”, zijn de Golden Knights als een universum versus een korreltje zand. Al de korreltjes zand hebben hun gewicht, maar het universum omvat ze allemaal. Zand is de grootste puzzel van de “Creatie.”

Door de tijd heen zijn Goden en Godinnen altijd aanbeden, echter de Golden Knights zijn nooit begrepen. Goden, Godinnen of wat voor een creatie dan ook zouden nooit bestaan hebben zonder het bestaan van de Golden Knights. Zij startten de Wil van alles. . . Zo dicht als de Golden Knights bij de waarheid kunnen komen is zelfs niet mogelijk door het Leven zelf.
Elke druppel die zweefde boven de zee splitste zichzelf in vieren en creëerde vervolgens de 12 Golden Knights. Toen zij hun stap in de Creatie maakten, creëerden zij 12 nieuwe knights als tegenhangers. Wij kunnen hun niet licht en donker noemen of plus en min, goed en slecht, wij zouden hun onvoorwaarlijke liefde en waarheid kunnen noemen omdat zij staan voor de Waarheid en Totale Liefde. Deze 12 nieuwe Knights stonden onder diegenen die er eerder waren. In de creatie bestaat geen boven en beneden, maar dit is een manier om het te beschrijven zoals de plaat van een klok met hetzelfde nummer op beide zijden.

Er zijn drie verschillende manieren om de Golden knights te benoemen. Sommigen zeggen de Golden Knights anderen zeggen de Golden en weer anderen noemen ze de 12 ook al zijn er meer dan 12. Alles is verbonden in één sfeer van energie, dus hoeveel het er ook zijn, ze worden beschouwd als zijnde er 12. Om meer balans te krijgen hebben ze er in het midden nog twee gecreëerd, vergelijkbaar met het midden van een wiel. Hiermee was hun basis gemanifesteerd en gecreëerd en zo stonden ze vele duizenden jaren als één eenheid.
Zij volgden hun behoefte en gevoel om hun aantal te vergroten om het perfecte aantal te krijgen, omdat zij begrepen dat de kracht in hun zelf zou toenemen wanneer ze dit optimale aantal zouden bereiken. En zo creëerde elk van hun een ring van 12 nieuwe Golden Knights om zich heen, met zichzelf als middelpunt. Elke Knight op plek 12 van deze nieuwe ringen is diegene die de energie van Golden Knights beschermt. Elk van de 12 wachters en alle anderen hebben een doel met hun leven. Daarnaast beschermen zij gezamenlijk de Heilige Principes. Ieder van deze Golden Knights heeft zijn eigen doel in zijn bestaan. Ieder vertegenwoordigt een persoonlijkheidskenmerk zoals, verlegen zijn, gelukkig zijn, verdrietig, etc. In een andere creatie vertegenwoordigen zij de individuele persoonlijkheidstypes behorende tot die creatie.
In de laatste stap creëerden alle leden van de ringen weer een ring om zich heen met hun zelf als middelpunt. Hierdoor zijn er in totaal drie sets ringen met de eerste originele in het midden. Er zijn 3770 Golden Knights.

De Golden Knights hebben gewacht toen de Creatie zelf plaatsvond. Zij gingen in de Creatie en liepen daarbinnen rond. Zij speelden in nieuw geboren werelden. Zij bezochten alle kleuren van de Creatie. Hun daadwerkelijke rol namen ze pas later in. Niemand wist waar onze Blauwe Creatie naar toe zou gaan en dat onze wereld in Donker en Licht versplinterd zou worden.
De Legende verteld dat de Golden Knights dit wisten, want waarom zouden zij anders in contact gekomen zijn met de bewoners van de Blauwe Creatie via de Cha Orde. Op het moment dat sommige individuen volwassen genoeg waren, namen de Golden Knights een fysieke vorm aan en bezochten deze personen.

In de hoogste vorm van Spiritualiteit richtten zij een Orde op. Voor deze Orde kozen zij alleen diegene uit de Creatie die spiritueel in perfecte harmonie zijn met de andere geselecteerden en de 12. Deze Orde zou staan voor het Hoogste Geloof m.b.t. Waarheid, Liefde en Neutraliteit. De Cha Orde mag nooit partij kiezen of geweld gebruiken. Zij mogen alleen Liefde en Waarheid steunen. De leden van deze Orde zouden de enige moeten zijn die weten van het bestaan van de 12, totdat de Knights nodig zijn in de blauwe Creatie. Deze Orde wordt de Cha Orde genoemd. De leden van de Cha order zijn de enige die beroep kunnen doen op de Golden Knights. De Cha Orde was de verbinding voor de Golden Knights met de blauwe Creatie.

White Time Golden Knights Symbool

De Golden Knights leerden de leden van deze Orde vele dingen waaronder de Golden Movement. Het waren de energie en de eigenschappen van de Golden Movement die het proces en mogelijkheid in gang gezet hebben voor de Golden Knights om op te staan vanuit de Zee van Creatie.

De Golden Movement wordt nog steeds gebruikt bij het actief Creëren en bevat een kleine hoeveelheid ongebruikt Creërend Blauw. De Golden Knights zijn gecreëerd door de Golden Movement en creëren met de Golden Movement (Golden Movement Part I).

De Golden Knights dragen alle kleuren van de Creatie in hun originele kwaliteit in zich zelf die kleuren die nog niet gebruikt zijn in een creatie. Elke Golden Knight heeft ook zijn eigen Creatie kleuren. Deze kleuren zijn anders dan de gewone Creatie kleuren. Zij zijn een mengeling, hebben dimensies, structuur, intensiteit, twinkeling, temperatuur, etc. Elke Golden Knight is in staat zelf te Creëren wanneer iets verkeerd gaat in een Creatie waardoor een vrijplaats nodig is. Wanneer er een probleem ontstaat in een Creatie kan de Golden Knight kiezen om geboren te worden in die Creatie en in elke wereld binnen die Creatie. Dat betekent dat elke Golden Knight geïncarneerd is in hetzelfde tijdperk en alle werelden van die Creatie. De laatste keer dat dat gebeurde was 640 miljoen jaar geleden. Sommige Golden Knights hebben persoonlijk gekozen om gedurende de tussenliggende periode hier en daar te incarneren om mensen te leiden in de juiste richting. In sommige culturen lieten zij zich zien als Goden en Godinnen, maar veelal kiezen zij ervoor zich te vermommen als gewone wezens die in de betreffende wereld leven.

Reacties zijn gesloten.