Mer Ka Ba

WAKE UP YOUR LIGHTBODY, YOUR MER KA BA

Reinig je Energetische Velden op Multidimensionaal niveau en Activeer daarna je Grootste Lichtlichaam, je Mer Ka Ba; dit geschiedt via een bijzondere Meditatievorm, die nu is samengevat in een cursus van 1 dag! Klik voor data op agenda.

We gaan hierbij stap voor stap een activatie opbouwen van het Grootste Lichtveld om de mens heen, dat bij de meesten slapend aanwezig is! In het oude Egypte noemden ze dit de Mer Ka Ba, waar in de Atlantistijd mee is gewerkt.

Het doel van deze ervaringscursus is het reinigen van je elektromagnetische velden op multidimensionaal niveau, het leren van de Prana-ademhaling en de Unitybreath. Deze brengen je in contact met een groter Lichtveld rond de Aarde, dat het Christusbewustzijnsveld wordt genoemd. Hierna leer je een begin maken met de activering van je Grootste Lichtlichaam, in oud-Egyptisch is dit je Mer Ka Ba.

Da Vinci SterTetraeder

Da Vinci SterTetraeder

We gebruiken hierbij bewuste ademhalingsoefeningen met Stilte-momenten en visualisatieoefeningen, gekoppeld aan mudra’s: bepaalde handhoudingen, die een reinigende en activerende werking hebben. In een speciale meditatie leidt dit tot activering van de Mer Ka Ba, ons grootste Lichtlichaam, wat ons verbindt met Alles wat IS! Dit wordt gezien als een ONTWAKEN!

Het zal ons helpen om terug te keren naar onze oorspronkelijke, Hoogste Staat van Bewustzijn. Alleen vanuit Onvoorwaardelijke Liefde wordt de Mer Ka Ba weer een Levend Lichtveld. Door deze meditatieve activering, samen met een bewuste ademhalingstechniek, en door dit regelmatig bewust (ook thuis) te doen, zul je de activatie van je Mer Ka Ba steeds sterker gaan ervaren en in meditatieve Stilte-momenten tijdens en na deze activatie, vele bewustzijnsverruimende ervaringen opdoen!

Voorbereiding op deze cursus: leg je handen op je buik en oefen in het gedurende 4-5 seconden inademen, dan gedurende 4-5 seconden uitademen, om dan een adempauze te maken van 4-5 seconden (= niet ademen), om vervolgens weer in 4-5 seconden in te ademen, etc. etc. Doe dit een paar minuten en voel dat het Rust geeft! Oefen dan met ditzelfde met 6 of 7 seconden per in/uitademing!
Je kunt erover lezen in het boek van Drunvalo Melchizedek: de Geometrie van de Schepping deel I.

De investering in jezelf voor deze bijzondere 1-dagscursus is € 111, inclusief 21 % btw, cursusmateriaal, koffie/thee.
Klik voor data op agenda.

Heb je deze (oorspronkelijk langweekend) cursus al een keer bij mij gedaan, dan kun je deze dag ook als herhaling meedoen; de investering in jezelf is dan € 40. 
Alle kennis en ervaring worden stap voor stap weer opgefrist, en verdiept! Je ervaart vaak veel meer op een Herhalingsdag! Klik voor deelname op agenda.

Reacties zijn gesloten.